Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải tổ chức chương trình ngoại khóa chuyên đề: Giá trị yêu thương