Trường TH Tây Ninh tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2020-2021

Trường TH Tây Ninh tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2020-2021.