Phát thanh măng non số 2 tháng 11 năm 2020 Liên đội Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải