Phát thanh măng non số 1 tháng 11 - Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải