TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH.DẠY VẬN ĐỘNG "BỐ ƠI! ĐỪNG ĐI ĐÂU NHÉ!"